Mottagning material

JPB Wood AB får ta emot och återvinna betong och asfalt enligt beslut tagna av Nämnden för myndihetsutövning i Alvesta kommun 2016-02-29 0ch 2019-09-09

JPB Wood AB har fullgjort sin skyldighet att anmäla verksamheten enligt förordningen om Miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1999:899) med verksamhetskoder 10.50, 90.110-1 och 90.141 på fastigheterna Alvesta 14:53 och 14:54.

JPB Wood får på fastighet Alvesta 14:53, Hjärtenholmsvägen 18, bedriva sortering och krossning av berg, naturgrus och andra jordarter.

På fastighet Alvesta 14:54, Hjärtenholmsvägen 27, lagra och krossa sten, asfalt och betong, och berdriva sortering och krossnig av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Matrial som INTE tas emot

Kakel och klinker
Borrslam
Uppsopad sand
Kompost (Löv, gräs, frukt)
Ris, kvistar, grenar

 

Material som tas emot

Vid avlämning av Betong, Asfalt och Schaktmassor SKA en Avlämningsblankett medfölja.

Den lämnas antingen innan avlämning, eller så medföljer den det första lasset.

Vid avlämning av Betong, Asfalt eller Schaktmassor kan även provningsresultat krävas.

Kontakta Lotta i god tid innan avlämning så hjälper hon dig.

070-939 45 13

jpbinfo@netatonce.net

Material Kr/ton
Sortering Betongkonstruktioner 400
Sortering Betong 300
Sortering Lättbetong 400
Sortering Blåbetong 500
Sortering Asfalt 50
Sortering Schaktmassor 25
Sortering Matjord 15
Sortering Sten och bergmaterial 25
Sortering Jord och grus 25
Sortering Stubbar 450
Sortering Takpannor betong 110
Sortering Takpannor tegel 110
Sortering Massor som kräver sortering 980

 Alla priserna är ex moms.