Mottagning material

JPB Wood AB får ta emot och återvinna betong och asfalt enligt beslut tagna av Nämnden för myndihetsutövning i Alvesta kommun 2016-02-29 0ch 2019-09-09

JPB Wood AB har fullgjort sin skyldighet att anmäla verksamheten enligt förordningen om Miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1999:899) med verksamhetskoder 10.50, 90.110-1 och 90.141 på fastigheterna Alvesta 14:53 och 14:54.

JPB Wood får på fastighet Alvesta 14:53, Hjärtenholmsvägen 18, bedriva sortering och krossning av berg, naturgrus och andra jordarter.

På fastighet Alvesta 14:54, Hjärtenholmsvägen 27, lagra och krossa sten, asfalt och betong, och berdriva sortering och krossnig av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Matrial som INTE tas emot

Kakel och klinker
Borrslam
Uppsopad sand
Kompost (Löv, gräs, frukt)
Ris, kvistar, grenar

 

Material som tas emot

Vid avlämning av Betong, Asfalt och Schaktmassor SKA en Avlämningsblankett medfölja.

Den lämnas antingen innan avlämning, eller så medföljer den det första lasset.

Vid avlämning av Betong, Asfalt eller Schaktmassor kan även provningsresultat krävas.

Kontakta Lotta i god tid innan avlämning så hjälper hon dig.

070-939 45 13

jpbinfo@netatonce.net

Material Kr/ton
Sortering Betong med armering 460
Sortering Betong utan armering 345
Sortering Betong mindre än 30x30 cm 115
Sortering Lättbetong 460
Sortering Blåbetong 575
Sortering Asfalt 69
Sortering Schaktmassor 35
Sortering Matjord 35
Sortering Sten och bergmaterial 35
Sortering Jord och grus 35
Sortering Stubbar 690
Sortering Takpannor tegel 115
Sortering Massor som kräver sortering 1127

 Alla priserna är ex moms.