Välkommen!

 

Vi är ett nytänkande och kundinriktat entreprenadföretag, som utför allt från schaktning, husgrunder, P-platser och vägar till trädgårdsanläggningar.

Vi arbetar både för slutkunder och underentreprenörer.  Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, markanläggningar, leveranser av fyllnadsmaterial, grus och jord samt mottagning av betong och asfalt.

Vi har Mottagning och Försäljning av grus och jord- krossning, sortering och sållning sker på egen anläggning i Alvesta.

Vi har också Mottagning och Försäljning av betong och asfalt-  Vi krossar med eget krossverk och säljer/återanvänder till fyllnadsmaterial i markarbeten.

Med mottagning av material som vi bearbetar/ återanvänder, en modern maskinpark och duktiga medarbetare är vi med och bygger för framtiden och miljön.

 

 


Mark & Anläggning

Genom vårt kunnande och vår välutrustade maskinpark lägger vi en god grund för ett viktigt område, maskinentreprenad. Vår flexibilitet gör det enkelt för oss att sätta in rätt resurser för alla typer av uppdrag, stora som små. Till ditt förfogande står maskiner och annan utrustning. Tillsammans med välutbildade chaufförer och maskinförare är det en resurs inom en mängd områden.

Just nu pågår arbete på Spåningslanda i Alvesta där JPB Wood utför grovplanering och grundarbeten till 13st nya bostadsrätter, BRF Framtiden

Nyheter

Material

Vi säljer och levererar material i Alvesta med omnejd. Vi sorterar och förädlar grus-, kross- och jordmaterial.

Vill du ha material sorterat på plats? Då har vi lösningen med våra mobila sorteringsverk!

Kontakta oss för prisförslag!

Vi har även asfaltskross och betongkross till fyllnadsmaterial.

Är det något Du behöver som vi inte har, då löser vi det tillsammans med våra sammarbetspartners.

 Vid avlämning av Asfalt, Betong och Schaktmassor ska en Avlämningsblankett medfölja.

Den lämnas antingen innan avlämning, eller så medföljer den det första lasset.

Vid avlämning av Betong, Asfalt eller Schaktmassor kan även analysrapport krävas.

Kontakta Lotta i god tid innan avlämning så hjälper hon dig.

Ring 070-939 45 13 eller maila jpbinfo@netatonce.net