JPB Wood Ab utför kanske inte de största jobben, men klarar av de flesta...

Just nu pågår markentreprenad och gjutning av husgrunder på Spåningslandaområdet i Alvesta. JPB har skaffat sig god erfarenhet av grundarbete i området och hjälper er gärna med ert husprojekt. Vill ni bara köpa grusmaterial eller jord ordnar vi det, med egna transporter och egen sållning av matjord och fyllnadsmaterial.

OBESERVERA! Ingen avhämtning av material sker på Hjärtenholmsvägen.