FÖRETAGET

JPB Wood är ett nytänkande och kundinriktat entreprenadföretag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner. Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, markanläggningar, grus och jord samt mottagning av betong och asfalt. För våra kunder som framförallt finns inom Kronobergs och angränsande län, ska JPB Wood vara det självklara valet.

Affärsidé

Med mottagning av material som vi bearbetar/ återanvänder är vi med och bygger för framtiden och miljön. Med kunniga medarbetare överträffar vi kundernas förväntningar.

Med en modern maskinpark och duktiga medarbetare, kan vi erbjuda kostnadseffektiva entreprenadtjänster för de flesta typer av uppdrag.

Verksamhet

Markarbeten- allt från schaktning, husgrunder, P-platser och vägar till trädgårdsanläggningar. Vi arbetar både för slutkunder och underentreprenörer.

Mottagning och Försäljning av grus och jord- krossning, sortering och sållning sker på egen anläggning i Alvesta.

Mottagning av betong och asfalt- JPB Wood tar emot betong och asfalt. Vi krossar med eget krossverk och återanvänder i markarbeten.

Vårt verksamhet är baserad på FR 2000 och inkluderar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.