Material

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transport tillkommer.

Material Kr/ton
0/2 Stenmjöl 95
0/4 Stenmjöl 95
0/8 Stenmjöl 95
0/16 Slitlager 95
0/18 Väggrus 95
0/32 Bärlager 94
0/90 Förstärkningslager 88
0/200 Förstärkningslager 83
Asfaltskross 65
Betongkross 30
2/4 Makadam 213
4/8 Makadam 147
8/11 Makadam 147
8/16 Makadam 147
16/22 Makadam 144
16/32 Makadam 137
32/90 Makadam 97
Diabas 400
Matjord 96

 

Transport

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt etc eller vid flytt av maskiner.

Fordon Kr/tim
Lastbil tridem 900
Lastbil tridem+ 3axl släp 1100

Mark & Anläggning

Alla priserna är ex moms.

Fordon Kr/tim
Bandgrävare Makin Grävsystem 1150
Hjulgrävare Makin Grävsystem 950
Anläggning
Anläggning gräsmatta Offert
Grund Hus Offert
Grund Garage Offert
Grund Carport Offert