Material

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transport tillkommer.

Material Kr/ton
0/2 Stenmjöl 76
0/4 Stenmjöl 76
0/8 Stenmjöl 76
0/16 Slitlager 76
0/18 Väggrus 76
0/32 Bärlager 76
0/90 Förstärkningslager 71
0/200 Förstärkningslager 66
Asfaltskross 65
Betongkross 25
2/4 Makadam 136
4/8 Makadam 125
8/11 Makadam 125
8/16 Makadam 125
16/22 Makadam 116
16/32 Makadam 116
32/90 Makadam 83
Diabas 300
Matjord 70

 

Transport

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt etc eller vid flytt av maskiner.

Fordon Kr/tim
Lastbil tridem 750
Lastbil tridem+ 3axl släp 950

Mark & Anläggning

Alla priserna är ex moms.

Fordon Kr/tim
Bandgrävare Makin Grävsystem 1150
Hjulgrävare Makin Grävsystem 950
Anläggning
Anläggning gräsmatta Offert
Grund Hus Offert
Grund Garage Offert
Grund Carport Offert