Material

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transport tillkommer.

Material Kr/ton
0/2 Stenmjöl 87
0/4 Stenmjöl 87
0/8 Stenmjöl 87
0/16 Slitlager 87
0/18 Väggrus 87
0/32 Bärlager 86
0/90 Förstärkningslager 81
0/200 Förstärkningslager 76
Asfaltskross 65
Betongkross 30
2/4 Makadam 197
4/8 Makadam 137
8/11 Makadam 137
8/16 Makadam 137
16/22 Makadam 127
16/32 Makadam 127
32/90 Makadam 92
Diabas 400
Matjord 96

 

Transport

Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt etc eller vid flytt av maskiner.

Fordon Kr/tim
Lastbil tridem 900
Lastbil tridem+ 3axl släp 1100

Mark & Anläggning

Alla priserna är ex moms.

Fordon Kr/tim
Bandgrävare Makin Grävsystem 1150
Hjulgrävare Makin Grävsystem 950
Anläggning
Anläggning gräsmatta Offert
Grund Hus Offert
Grund Garage Offert
Grund Carport Offert