Till kappilärbrytande skikt under husgrunder.

Även till dekoration.

Till toppbeläggning på väger, och kappilärbrytande skikt under husgrunder.

Även till dekoration.

Till vägbyggnation och till dränering.

Även till dekoration.

Till dränering, gårdsgrus och haklbekämpning.

Till dränering och halkbekämpning.

Som bärlager till vägar, parkeringar etc.

Även till skogsvägar.

Förstärkningslager till vägar och industriplaner (under bärlager)

Sättsand vid platt- och stenläggning. Kabelsand och till underlag i paddockar.

Stenmjöl har mycket hög packningsgrad vid vattning.

Till gräsmattor och grönytor.

I trädgårdsland bör den berikas med exempelvis torv.

Betongkross

Betongkross är återvunnen, krossad betong.

Används framför allt till skogsbilsvägar, planer och vändplatser.

Vid osäkerhet på användning kontakta din kommun.